Monday, January 26, 2015

Pocetak rada

Dr. Duško Mlađenović spec.interne medicine-kardiolog počeo je sa radom u privatnoj internističko-kardiološkoj ordinaciji Dr. Janko Bašić u Zvorniku.
U ordinaciji možete dobiti usluge subspecijalističkih pregleda kardiologa, ultrazvuk srca sa kolor doplerom te 24-časovni Holter EKG i 24-časovni Holter krvnog pritiska.